Online prístup k výsledkom

 
Sídlo spoločnosti
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 14129/L

Prieložtek 1
036 01 Martin

IČO: 36 410 799
DIČ: 2021617125
IČ DPH: SK2021617125 (je platiteľom DPH)

Konateľ spoločnosti
Ing. Silvia Reváková

Odborný garant spoločnosti
Prof. MUDr. Lukáš Plank CSc.

Výkonný riaditeľ spoločnosti
Mgr. Jarmila Melegová