Online prístup k výsledkom

 
MBC s.r.o. ponúka pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - ambulantné a nemocničné pracoviská kompletnú bioptickú a cytologickú diagnostiku s využitím metód cytologických, histologických, histochemických, imunohistochemických a imunofluorescenčných, vrátane konzultačných vyšetrení pre iné pracoviská odboru patologická anatómia, resp. pre iné klinické ambulantné a lôžkové zariadenia. Pracovisko v Martine je aj koncovým špecializovaným pracoviskom bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatického systému, ako aj niektorých ďalších skupín ochorení, obzvlášť nádorových, s celoslovenskou pôsobnosťou.

Sumarizácia ponúkaných vyšetrení
  • bioptické (histologické) vyšetrenie tkaniva
  • bioptické (histologické) vyšetrenie konzultačných biopsií – tzv. druhé čítanie
  • imunohistochemické vyšetrenia
  • imunofluorescenčné vyšetrenia (priama imunofluorescencia)
  • in situ hybridizačné a iné molekulovo-biologické vyšetrenia nádorového tkaniva zamerané na detekciu relevantných genetických zmien v nádorovej bunke
  • vyšetrenia gynekologickej aj negynekologickej cytológie