Online prístup k výsledkom





 
MBC v Martine ponúka pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - ambulantné a nemocničné pracoviská v okrese Martin, v regióne VÚC Žilina, stredného Slovenska a po dohode s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlviosti aj iných regiónov Slovenska kompletnú bioptickú a cytologickú diagnostiku s využitím metód cytologických, histologických, histochemických, imunohistochemických a imunofluorescenčných, vrátane konzultačných vyšetrení pre iné pracoviská odboru patologická anatómia, resp. pre iné klinické ambulantné a lôžkové zariadenia. Pracovisko poskytuje diagnostický skríning autoimunitných ochorení nepriamou imunofluorescenciou na tkanivách a bunkových substrátoch. Tieto služby poskytuje v rámci regiónu stredného Slovenska, ale v mnohých úsekoch svojej činnosti je aj koncovým špecializovaným pracoviskom bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatického systému, ako aj niektorých ďalších skupín ochorení, obzvlášť nádorových, s celoslovenskou pôsobnosťou. Platí to tak pre procesy určenia diagnózy, diferenciálnej diagnózy, ako aj pre procesy stanovenia prognosticky a prediktívne dôležitých faktorov analýzy biopticky vyšetrovaného tkaniva.

Sumarizácia ponúkaných vyšetrení
  • bioptické (histologické) vyšetrenie tkaniva
  • histologické vyšetrenie tvrdých tkanív
  • bioptické (histologické) vyšetrenie konzultačných biopsií – tzv. druhé čítanie
  • imunohistochemické vyšetrenia
  • imunofluorescenčné vyšetrenia (priama imunofluorescencia)
  • in situ hybridizačné a iné molekulovo-biologické vyšetrenia nádorového tkaniva zamerané na detekciu relevantných genetických zmien v nádorovej bunke
  • cytologické vyšetrenia
  • cytologické vyšetrenia telesných tekutín (výpotky, výplachy, stery, moč a i.)
  • vyšetrenie orgánovo špecifických protilátok