Online prístup k výsledkom

  

Žiadanky na vyšetrenia - spoločné pre všetky pracoviská

Žiadanka na cytologické vyšetrenie
Žiadanka na bioptické vyšetrenie
Žiadanka na molekulárno-genetickú analýzu

Žiadanky na vyšetrenia - pracovisko Žilina

Žiadanka na cytologické vyšetrenie - gynekológia