Online prístup k výsledkom

  

Informačné listy - pracovisko Žilina

Informačný list - GynTect

Vyšetrenie enzýmov v natívnej vzorke duodenálnej sliznice

Vyšetrenie PIF vo vzorkách kože a slizníc

Postup pri odberoch LBC cytológie

Informačný list o vyšetreniach gynekologickej cytológieInformačné listy - pracovisko Martin

Molekulárno-genetické vyšetrenie mutácie G12C v exóne 12 génu KRAS testom Idylla™ KRAS Mutation test na platforme Biocartis Idylla™ System (obe Biocartis) alebo testom LSR KRAS Mutation test v2 na platforme Cobas z480 (obe Roche Molecular Diagnostic) z tkaniva fixovaného vo formalíne a zaliateho do parafínu (ďalej len FFPE) pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (ďalej len NSCLC).

Molekulárno-genetické vyšetrenie mutačného stavu génu BRAF testom cobas® BRAF V600 Mutation Test na platforme Cobas z480 (Roche Molecular Diagnostic) z tkaniva fixovaného vo formalíne a zaliateho do parafínu (ďalej len FFPE) pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (ďalej len NSCLC).

---

Molekulárno-genetické vyšetrenie mutačného stavu génu EGFR testom cobas® EGFR Mutation Test v2 na platforme Cobas z480 (Roche Molecular Diagnostic) z plazmy pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (ďalej NSCLC)

Molekulárno-genetické vyšetrenie fúzie ALK, ROS1, RET génov, skipping mutácie v exóne 14 MET génu a imbalancie expresie ALK, ROS1 a RET génov z tkaniva fixovaného vo formalíne a zaliateho do parafínu (ďalej len FFPE) pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (ďalej len NSCLC) a fúzie a/alebo imbalancie expresie RET génu u pacientov s nádorom štítnej žľazy.

Molekulárno-genetické vyšetrenie mutačného stavu génu RAS testom LSR KRAS Mutation test v2 a LSR BRAF/NRAS Mutation test v2 na platforme Cobas z480 (Roche Molecular Diagnostic) z plazmy pacientov s kolorektálnym karcinómom (ďalej len KRK)