Online prístup k výsledkom

 
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Prieložtek 1
036 01 Martin

IČO: 36 410 799
DIČ: 2021617125
IČ DPH: SK2021617125 (je platiteľom DPH)

spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 14129/L