Online prístup k výsledkom

  

Manažment spoločnosti

   Ing. Silvia Reváková
konateľ spoločnosti

   Prof. MUDr. Lukáš Plank CSc.
odborný garant spoločnosti

   Mgr. Jarmila Melegová
výkonný riaditeľ spoločnosti